duminică, 4 noiembrie 2012

Scurtă însemnare a călătoriei spre Nord


                            Joi, 1.11.2012, la Baia Mare, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene Petre Dulfu, a avut loc lansarea cărților Trecutul e o sărbătoare, Editura Tracus Arte, 2012, poeme și   „Teatru clasic francez – Corneille Iluzia comică; Marivaux Triumful dragostei”, volum apărut la aceeași editură, autorul poemelor și al traducerii fiind domnul Horia Gârbea, Vicepreședintele Institutului Cultural Român și  Președinte ASB ( filiala București a Uniunii Scriitorilor din România ).
            Întâlnirea a fost moderată de către doamna Florica Bud,Președinta Cenaclului Scriitorilor din Maramureș. Au luat cuvântul Gheorghe Glodeanu, decanul Facultății de Filologie Baia Mare, Ioan Marchiș, Director la Direcția de Cultură și Patrimoniu Maramureș,  George Vulturescu, Director la Direcția de Cultură și Patrimoniu Satu Mare, scriitorul Igor Ursenco  și subsemnata.
              Vineri, 2.11.2012, în cadrul Zilelor Revistei Acolada, la Satu Mare, a avut loc lansarea volumelor mai sus prezentate, ale domnului Horia Gârbea, precum și a volumelor mi-e dor de-o pohtă bună și Secol de vânzare, pamflete, ale doamnei Florica Bud, ambele apărute la Editura Mașina de Scris, București, 2012. A urmat decernarea Premiilor Revistei Acolada, de către Gheorghe Grigurcu, directorul revistei şi poetul Radu Ulmeanu precum și de către primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica,  eseistei și poetei Simona Grazia-Dima, secretar Pen Club în România, poetului Ioan Moldovan și poetului Aurel Pantea redactor-şef al Revistei „Discobolul”. A urmat apoi o dezbatere pe tema             Scriitorul și viața politică.
                   Mai jos, fotografii de la eveniment și afișul Zilelor Revistei Acolada.

Zilele Revistei „Acolada”, ediţia a III-a
Manifestările legate de Zilele Revistei „Acolada” vor avea loc la Satu Mare în perioada 1-3 noiembrie 2012, cu participarea unor importanţi scriitori, reprezentanţi ai revistelor literare şi ai instituţiilor de cultură din ţară, precum Horia Gârbea, vicepreşedinte al Institutului Cultural Roman şi preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, prozatoarea Florica Bud, vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Baia Mare, poeta Simona-Grazia Dima, secretar general al PEN Club România, poetul Ioan Moldovan, directorul Revistei „Familia”, poetul Aurel Pantea, redactor-şef al Revistei „Discobolul” şi poetul Virgil Todeasă, istoricul literar Săluc Horvat, director executiv al Revistei „Nord Literar”, Liviul Ioan Stoiciu, redactor al Revistei „Viaţa Românească” şi prozatoarea Doina Popa, regizorul Sorin Ilieşiu etc. Revista „Acolada” va fi reprezentată de colaboratorii ei permanenţi scriitoarea Angela Furtună, criticul de artă Pavel Şuşară, criticii literari Constantin Trandafir şi Tudorel Urian, precum şi – nu în cele din urmă – de conducătorii săi: Director, poetul şi criticul literar Gheorghe Grigurcu şi, respectiv, Director general, poetul Radu Ulmeanu.
Programul manifestărilor cuprinde dezbateri („Scriitorii şi viaţa politică”), lansări de volume ale unor autori ca Ioan Moldovan, Gheorghe Grigurcu, Simona-Grazia Dima, lansarea Caietelor Paul Celan, editor Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” instituţie a Consiliului Judeţean Suceava (coord. Scriitoarea Angela Furtună) şi recitaluri de poezie, alături de tradiţionala decernare a premiilor Revistei „Acolada”.
            Mulțumiri pt fotografii domnului Ionică Moldovan
             

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu