sâmbătă, 21 ianuarie 2012

Altă proză scurtă premiată

                   Carnaval, una din prozele scurte premiate la  Festivalul Primăvara Albastră, cu locul doi ( 2009 ).

                                       

                                                                         Carnaval


Luna lui cuptor. Trei zile de carnaval la Sighişoara.Toboşarul îşi strigă chemările în mulţimea ce se învârte. În piaţa cetăţii au venit de pretutindeni trubadurii şi profeţii, călugării şi clovnii, cavalerii şi astrologii, soldaţi şi vrăjitori, mimi şi ghicitori, duhuri şi ucenici, se înghesuie în faţa tarabelor încărcate cu sticlărie, bijuterii, tablouri şi vechituri în sunetele stridente ale cobzelor, fluierelor şi cimpoiului.

Din Turnul cu Ceas iese Jupiter, ţinând în mâini u fulger de aur. E atâta înghesuială şi totuşi mulţimea dansează.

E atâta înghesuială şi totuşi, prin mulţime se plimbă un paşă turc, pe un elefant alb.Nimeni nu îl bagă în seamă. Un smarald cât oul de porunbel, prins pe turbanul alb, luminează drumul.

În cele 14 turnuri, 14 oameni trimişi de cele 14 bresle stau de veghe.

Paşa, în mătase albă strălucitoare, se aplecă spre un chip din mulţime:

- Care este numele tău?

- Ucenic, răspunse acesta, cu gura până la urechi.

Paşa îl privi iar ucenicul căzu de deochi. Elefantul alb se întoarse alene şi îşi urmă drumul. Se opri în faţa monetăriei lui Vlad Dracul iar acesta îi dărui Paşei un argint. Elefantul alb începu urcuşul celor 175 de trepte ale Scării Şcolarilor. Drumul este lung şi întunecos şi duce la Biserica din Deal. Smaraldul cât oul de porumbel, prins pe turbanul alb, luminează treptele. Nimeni nu mai urcă drumul acesta.

Unul din cele 14 Turnuri ale cetăţii se prăbuşeşte, dar mulţimea dansează, prinsă în frenezia carnavalului.

Un ucenic, descoperit fără nas şi fără urechi, este luat pe sus şi legat la stâlpul infamiei.

E a doua zi de carnaval.

Din Turnul cu Ceas iese Jupiter, ţinând în mâini u fulger de aur. E atâta înghesuială şi totuşi mulţimea dansează.

E atâta înghesuială şi totuşi, prin mulţime se plimbă un paşă turc, pe un elefant alb.Nimeni nu îl bagă în seamă. Un smarald cât oul de porunbel, prins pe turbanul alb, luminează drumul.

În cele 13 turnuri, 13 oameni trimişi de cele 13 bresle stau de veghe.

Paşa, în mătase albă strălucitoare, se aplecă spre un chip din mulţime:

- Care este numele tău?

- Calfă, răspunse acesta, cu gura până la urechi.

Paşa îl privi iar calfa căzu de deochi. Elefantul alb se întoarse alene şi îşi urmă drumul. Se opri în faţa monetăriei lui Vlad Dracul iar acesta îi dărui Paşei un argint. Elefantul alb începu urcuşul celor 175 de trepte ale Scării Şcolarilor. Drumul este lung şi întunecos şi duce la Biserica din Deal. Smaraldul cât oul de porumbel, prins pe turbanul alb, luminează treptele. Nimeni nu mai urcă drumul acesta.

Unul din cele 13 Turnuri ale cetăţii se prăbuşeşte, dar mulţimea dansează, prinsă în frenezia carnavalului.

O calfă, descoperită fără limbă, este luată pe sus şi legată la stâlpul infamiei.

E a treia zi de carnaval

Din Turnul cu Ceas iese Jupiter, ţinând în mâini u fulger de aur. E atâta înghesuială şi totuşi mulţimea dansează.

E atâta înghesuială şi totuşi, prin mulţime se plimbă un paşă turc, pe un elefant alb.Nimeni nu îl bagă în seamă. Un smarald cât oul de porunbel, prins pe turbanul alb, luminează drumul.

În cele 12 turnuri, 12 oameni trimişi de cele 12 bresle stau de veghe.

Paşa, în mătase albă strălucitoare, se aplecă spre un chip din mulţime:

- Care este numele tău?

- Meşter, răspunse acesta, cu gura până la urechi.

Paşa îl privi iar meşterul căzu de deochi. Elefantul alb se întoarse alene şi îşi urmă drumul. Se opri în faţa monetăriei lui Vlad Dracul iar acesta îi dărui Paşei un argint. Elefantul alb începu urcuşul celor 175 de trepte ale Scării Şcolarilor. Drumul este lung şi întunecos şi duce la Biserica din Deal. Smaraldul cât oul de porumbel, prins pe turbanul alb, luminează treptele. Nimeni nu mai urcă drumul acesta.

Unul din cele 12 Turnuri ale cetăţii se prăbuşeşte, dar mulţimea dansează, prinsă în frenezia carnavalului.

Un meşter, descoperit fără ochi, este luat pe sus şi legat la stâlpul infamiei.

Mulţimea se revarsă dansând dincolo de ziduri.

Toboşarul nu îşi mai strigă chemările. Bate toba. În ritmul ei, un Paşă turc, pe un elefant alb, cusut parcă din petice, trece pe lângă Biserica din Deal. Un elefant din bucăţi, din urechi, nasuri, ochi sau limbă de om.

                                                                  Andrea Hedeş


                                                                    1.10.2008

CARNIVAL

                     One of my short stories. Second Prize at the Blue Spring Festival 2009. Translation - Letitia Goia, my very precious friend.
     CARNIVAL

The month of August. Three days of carnival in Sighisoara. The drummer utters his callings among the milling crowd. The market of the fortified town is full of minstrels and profets, monks and clowns, knights and astrologers, soldiers and wizards, mimes and fortune-tellers, ghosts and apprentices, they all pack in front of the stands full of glass, jewellery, paintings and bric-a-brac, accompanied by the shrill sounds of lutes, whistles and the bagpipe.


Jupiter comes out of teh Clock Tower holding a golden lightning. The market is so packed and still people are dancing.

The marked place is packed and still a Turkish pasha wanders around on a white elephant. Nobody notices him. An emerald the size of a pigeon egg on his white turban lightens the way.

14 people sent by the 14 guilds keep watch from the 14 towers.

The pasha in shining white silk bends over a face in the crowd:

‘What is your name?’

‘Apprentice’, he answers, with his mouth open wide.

The pasha casts an evil eye and the apprentice falls. The white elephant turns around idly and carries on. It stops in front of Dracula’s mint where the pasha receives a silver coin. The white elephant starts climbing the 175 steps of the Scholars’ Stairs. The way is long and dark and takes them to the Church on the Hill. The egg-sized emerald tied to the white turban lightens the stairs. Nobody else climbs this road.

One of the 14 towers of the fortress falls, but the crowd dance in the carnival frenzy.

An apprentice discovered without nose and ears is taken away and pillored.

This is the second day of the carnival.

Jupiter comes out of the Clock Tower holding a golden lightning. The market is so packed and still people are dancing.

The marked place is packed and still a Turkish pasha wanders around on a white elephant. Nobody notices him. An emerald the size of a pigeon egg on his white turban lightens the way.

13 people sent by the 13 guilds keep watch from the 13 towers.

The pasha in shining white silk bends over a face in the crowd:

‘What is your name?’

‘Craftsman’, he answers, with his mouth open wide.

The pasha casts an evil eye and the craftsman falls. The white elephant turns around idly and carries on. It stops in front of Dracula’s mint where the pasha receives a silver coin. The white elephant starts climbing the 175 steps of the Scholars’ Stairs. The way is long and dark and takes them to the Church on the Hill. The egg-sized emerald tied to the white turban lightens the stairs. Nobody else climbs this road.

One of the 13 towers of the fortress falls, but the crowd dance in the carnival frenzy.

A craftsman discovered without tongue is taken away and pillored.

This is the third day of the carnival.

Jupiter comes out of the Clock Tower holding a golden lightning. The market is so packed and still people are dancing.

There are so many people and still a Turkish pasha wanders around on a white elephant. Nobody notices him. An emerald the size of a pigeon egg on his white turban lightens the way.

12 people sent by the 12 guilds keep watch from the 12 towers.

The pasha in shining white silk bends over a face in the crowd:

‘What is your name?’‘Artisan’, he answers, with his mouth open wide.The pasha casts an evil eye and the craftsman falls. The white elephant turns around idly and carries on. It stops in front of Dracula’s mint where the pasha receives a silver coin. The white elephant starts climbing the 175 steps of the Scholars’ Stairs. The way is long and dark and takes them to the Church on the Hill. The egg-sized emerald tied to the white turban lightens the stairs. Nobody else climbs this road.

One of the 12 towers of the fortress falls, but the crowd dance in the carnival frenzy.

An artisan lacking an eye is taken away and pillored.

The crowd pours dancing beyond the city walls.

The drummer stops uttering his callings. He beats his drum. Following the rhythm, a Turkish pasha on a white elephant, as if sewn by patches, passes by the Church on the Hill. An elephant made by bits: ears, noses, eyes or human tongue.

luni, 16 ianuarie 2012

Un poem din Geografii

          
 
                Un poem din volumul în lucru GEOGRAFII :

Cocoaşăo bătrână

îmbrăcată de biserică

printre fulgi

prinsă

în cleştele cerpământului

ce duci în spinare

o întreabă sfinţii etiopieni

ce duci în spinare

o întreabă îngerii

îmi duc visele

lui dumnezeu.

20.02.2009 Dej

Andrea Hedeş