vineri, 13 decembrie 2013

Ioan Pop-Curșeu - Magie și vrăjitorie în cultura română

                           Cronică nouă! De citit în  Revista Luceafărul de Dimineață 

                                                  sau mai jos:

                                                                  Rațiune și simțire

                    Magie și vrăjitorie în cultura română. Istorie, literatură, mentalității, volum apărut la Cartea Românească Polirom în acest an, este rodul unui proiect ambițios și temerar, urmărit cu dedicație și pasiune și coagulat cu ingeniozitate și cu acea rigoare care ”nu subminează – așa cum voia și Culianu - baza magică și aura fantasmatică ale unor idei”de către Ioan Pop-Curșeu, lector univ. Dr. La Facultatea de Taetru și Televiziune din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, având două titluri de doctor în științe (Universitatea din Geneva, 2007; Universitatea ”Babeș-Bolyai”, 2011), autor al unui volum de eseuri, al unui studiu monografic, a unor cronici și articole în reviste de cultură și a mai multor traduceri din limba franceză în limba română.
                      Volumul de față își datorează existența influenței a trei persoane speciale pentru autor. Înrâurirea pe care străbunica, Maria Cimoca (născută Borfotă), ”mare meșteră în descântece și povești cu vrăjitoare și căpcăuni”, a avut-o asupra primei copilării a cercetătorului s-a dovedit a fi esențială prin deschiderea unei porta magica spre o lume al cărei...farmec îl va urmări până la maturitate și a cărei fascinație îl va detremina să încerce a o cerceta prin metodele cu care ”se pot developa” structurile acestei lumi, cu un termen forjat de către Simona Nicoară. Volumul poartă, de asemenea, amprenta ghidajului prețuitului și regretatului profesor Ion Șeuleanu, deoarece,”Această carte are la bază o lucrare de doctorat realizată la Universitatea ”Babeș-Bolyai” sub coordonarea distinsului profesor. Și a fost posibil ca amplul studiu să  vadă lumina tiparului și pentru că, după cum mărturisește autorul ”interogațiile mele s-au intersectat permanent cu studiile soției mele, Ștefana Pop-Curșeu, asupra picturii post-bizantine românești în context european.”
                      Ioan Pop-Curșeu mai face o precizare esențială, cu rol de mărturisire de credință, de asumare și așezare într-o ilustră continuitate de gândire: ”Prezenta carte, rod al unui proiect intelectual inspirat de considerațiile făcute de Lucian Blaga în articolul „Artă și magie” (1926), din care mi-am ales un fragment ca motto și ca fir călăuzitor”: ”Etnografii, psihologii, filologii ar trebui să scrie o carte despre magismul poporului nostru. Un studiu amănunțit se impune. Câte obiceiuri, câte cuvinte, câte expresii, câte povești, câte jocuri mai păstrează încă, în ele, urme de concepții magice despre rosturile lumii și omului? (...) Problema își are ispitele ei. Poate se găsește vreun tânăr îndrăzneț să ia această luptă cu zmeii subterani.”
                                           O sămânță, a uimirii și mirării, sădită în copilărie de străbunica din Ocoliș, instigată la devenire de ispitirea Blagiană și de cuvintele lui Vasile Lovinscu din ”Scrisori crepusculare”: ”Când ezoterismul s-a evaporat în artă, a rămas numai reziduul unei geometrii-închisoare, a(le) cărei linii s-au transformat în gratii ca firele de păr ale Mamei Pădurii, în lanțuri, pe gâtul câinilor lui Făt Frumos.” Iată elemntele unui extrem de interesant melting pot care au condus la nașterea acestui studiu voluminos și ambițios, realizat nu doar cu simțire, ci și cu rațiune. Volumul, structurat în două părți: Vrăjitorie (și magie) în istoria românilor și Magie (și vrăjitorie) în arta românească, cu o privire specială asupra literaturii, propune o perspectivă interdisciplinară și apelul la izvoare diverse, urmând îndemnul lui J. Le Goff, ”Toute est source pour l”historien des mentalites”. Astfel, Ioan Pop-Curșeu apelează în demersul său, deloc facil, atât la izvoarele consacrate, deja exploatate și pe care le supune unei noi lecturi, unei noi interogări, dar și la sursele desconsiderate de istoriografia tradițională și privilegiate de cercetătorul istoriei în durata ei lungă, respectiv, a mentalității colective, în cazul de față, a magiei și vrăjitoriei în cultura română, aplecându-se așadar asupra folclorului, iconografiei, artei, literaturii, ”producțiile privilegiate ale imaginarului social”*, concentrându-se ”nu doar asupra fenomenelor obiective ci și asupra reprezentărilor despre aceste fenomene”**, asupra culturii orale, ”acea mare absentă a istoriei”, cum o numea Simona Nicoară.
                        Marele pariu al acestui demers, ca a tuturor celor de această factură, este, așa cum punctase F. Furet, ”elasticitatea extraordinară și aproape nelimitată a surselor”, și care, departe de a fi un impediment, este și trebuie să fie o calitate caracteristică.  Dar care, evident, nu face acest demers mai puțin dificil, dimpotrivă. ”Fiecare sursă documentară exprimă doar fragmente de mesaje ale imaginarului colectiv, de aceea, un mare deziderat îl constituie coroborarea tuturor mărturiilor, a surselor omogene dar și a celor neomogene.””Aflat în fața unui –nou peisaj al datelor- în care se împletesc cele istorice cu cele de natură psihologică, antropologică, etnologică, etc. – istoricul trebuie să-și găsească atât căile de acumulare cât și de organizare și interpretare a bogatului material informativ.(...) care să țină seama și de trăsăturile și mesajele unor discursuri subiective”***
                        De aici întreprinderea fascinantă a cercetătorului dar și călătoria inițiatică în care este absorbit cititorul de la picturile exterioare de la Voroneț, la arderile pe rug ale vrăjitoarelor transilvane, de la motivele astrologice din Istoria ieroglifică, la atitudinea învățaților Școlii Ardelene lansați în campanie împotriva superstițiilor, de la Noaptea Sfântului Andrii a lui Vasile Alecsandri la Vasile Lovinescu, ”mag  fascinant și inclasabil”... dar acestea sunt doar câteva borne ale ”acestui vast continent” (Andrei Oișteanu) pe care cititorul îl are de străbătut dimpreună cu autorul, mereu proaspăt și atent la farmecul (in)descifrabil al drumului: ”Iată-mă acum pregătit să-mi încep călătoria inițiatică, lupta șovăielnică sau îndrăzneață, fățișă sau deturnată ”cu zmeii subterani” despre care vorbea Lucian Blaga, fără să știu - și poate fără să-mi pese – dacă la final voi fi biruit sau biruitor. Arme teoretice și fire ale Ariadnei am, minte-mi mai trebuie!”

              


  • Mentalități colective. Imaginar social. O istorie în durata ei lungă, Prof. Univ. Dr. Simona Nicoară, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu