luni, 7 ianuarie 2013

Nu aduce anul ce aduce blogul!


         Surprize pe blog. În acest nou an, 2013 (cu noroc, musai!) am pregătit, pe lângă schimbarea de look a blog-ului, două rubrici noi.Voi inaugura așadar o nouă rubrică pe blog:MEDALION. În fiecare lună a anului, un Medalion migălit și dedicat unei personalități culturale. 12 luni, 12 medalioane, 6 portrete ale unor distinse doamne și domnițe, 6 ale unor distinși domni.
          Cea de-a doua rubrică surpriză, va rămâne deocamdată o...surpriză, nu doar pentru a vă stârni curiozitatea (dar și pentru asta :) ) cât pentru faptul că, prietenii știu, ador surprizele și...suspansul, mai ales atunci când eu sunt autorul lor. Deci, toate la vremea potrivită!
          Deocamdată lumină de ianuarie...Și pentru că, nu-i așa, ladies first! MEDALIONUL lunii ianuarie este dedicat doamnei:

                 Florica Bud

               


Florica Bud a debutat în anul 1993, cu volumul de proză scurtă: Iubire, sînt un obiect nezburător, (Editura Gutinul). Autoarea intră cu adevărat în literatură cu romanul Bărbatul care mi-a ucis sufletul într-o joi , (Editura Dacia, 2005, Premiul Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti), aşa cum semnalează prefaţatorul acesteia, Horia Gârbea. În Mariatereza sunt eu, (Editura Rao, 2007) romanciera păstrează aceeaşi arhitectură ce dă o notă distinctă volumelor sale. Ulterior, hotărâtă să îşi seducă permanent cititorii, potrivit afirmaţiei criticului Alex Ştefănescu, ea separă amalgamul de genuri literare din cărţile anterioare, dând naştere culegerii de pamflete Reparăm onoare şi clondire, (Editura Limes, 2009). Apoi abordează tărâmul poetic în Pierd monopolul iubirii şi Crucificat între paranteze, ambele apărute la Editura Ramuri, în anul 2010. Florica Bud este o apariţie constantă în peisajul revuistic contemporan, fiind prezentă şi în antologia Bookătăria de texte şi imagini.

       Activitate literară:

Președinte al Cenaclului Scriitorilor Maramureș
Preşedinte fondator al Fundaţiei Culturale Bona Fide                 
Vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor Baia Mare
Redactor asociat al revistei Nord Literar, Baia Mare
Membru al A.S.B., filiala Bucureşti a Uniunii Scriitorilor din România, din 1998
Membru al Organizaţiei Internaţionale Poetas del Mundo
Președinte al ICR Baia Mare


                 Florica Bud s-a născut la 21 martie 1957, în comuna Ulmeni, judeţul Maramureş, ca fiică a Corneliei şi a lui Ioan Trif, ţărani cu dragoste de pământ şi respect pentru muncă, trăsături transmise copiilor Valeria-Ana şi Florica. Bunica paternă, Valeria, iubitoare de carte, insuflă nepoatelelor sale acceaşi atitudine faţă de studiu. Urmează cursurile Şcolii Generale din comuna Ulmeni, localitate devenită ulterior oraş. Absolvă cursurile Liceului Gheorghe Şincai din Baia Mare şi este licenţiată a Institutului de Mine din Petroşani.                   
                        Revoluţia din decembrie 1989 o surprinde în calitate de programator la Centrul Teritorial de Calcul, Baia Mare. Actualmente activează în sectorul privat. Este căsătorită cu Nicolae Bud, fost şi actual deputat. Are doi copii. Fiica, Roxana, este studentă la Facultatea de Drept Bucureşti. Fiul, Alexandru, este absolvent al Facultăţii de Management Bancar, Bucureşti, căsătorit cu Anca, absolventă a A.S.E., Bucureşti. 
                         Florica Bud a debutat în anul 1993, cu volumul de proză scurtă Iubire, sînt un obiect nezburător, Editura Gutinul Baia Mare. Este membră a U.S.R., filiala Bucureşti, din anul 1998. A colaborat cu revista Art-Panorama, revista ce a strâns în jurul său numeroşi autori: Dan-Silviu Boerescu, redactor şef, critic neobosit care a animat activitatea literară a acelor ani, Horia Gârbea, unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori, dramaturgi, poeţi, precum şi alţi neobosiţi slujitori ai literelor.
                    Dan-Silviu Boerescu constată în postfaţa volumului Billclintonienii  Florica Bud, are darul de a însufleţi pagina epică eseistică prin sensibilitate netrucată şi un simţ genuin al echilibrului.
                        Petre Sălcudeanu semnează coperta a patra a cărţii Alergând prin sine, subliniind: Fraza sigură, pornită dintr-o inteligenţă vie, căutătoare, aş spune chiar neliniştită, în sensul neliniştii creatoare, dau prozelor, sentimentul originalităţii constituite.
                         Traian T. Coşovei afirmă despre volumul, Cui îi place şcoala: Un fir elegiac străbate multe din povestirile Floricăi Bud, înzdrăvenind vigoarea scriiturii, turnând în aliajul narativ metalul preţios al unei vocaţii remarcabile.
                        Mircea Moisa remarcă în revista Ramuri, nr. 5-6 din 2006: O scriere minuţios elaborată compoziţional, precum Bărbatul care mi-a ucis sufletul într-o joi, nu dovedeşte a fi câmpul experimental, dar confirmă faptul că autoarea nu eludează, nu se sustrage metamorfozelor pe care genul prozastic numit proteic le-a înregistrat în ultimul aproape un secol. Prin problematică şi formulă, prin proiectul teoretic organic conceput, încorporând multiple conotaţii, cu semnificaţii existenţiale majore, lectura romanului: Bărbatul care mi-a ucis sufletul într-o joi, semnat de Florica Bud, o percep ca pe una memorabilă.
                         Alex Ştefănescu, semnatarul prefaţei romanului Mariatereza sunt eu, subliniază: Romanul Mariatereza sunt eu, scris într-un stil alert şi fantezist îl face pe cititor să se simtă un bărbat greoi luat la dans de o fată exuberantă. Ceea ce place şi captivează este fiecare frază luată în parte, plină de candoare şi umor, de draci de femeie răsfaţată şi de inteligenţă folosită capricios.
                        Gheorghe Grigurcu relatează în România Literară, nr. 28, din 2008: Florica Bud parodiază discursul prozastic tradiţional şi împlicit, perspectiva raţională, cuminte, asupra lumii. Totul este întors pe dos, într-o imagerie de o imprevizibilitate ştrengărească, sub emblema unui patetism degrevat de solemnitate. Gândul ni se îndreaptă spre Mircea Horia Simionescu, Raymond Queneau, Georges Perec şi bineînţeles spre patronalul Urmuz. Inconformismul se dovedeşte maximal, mixând elementele cele mai diverse în duhul unei deşănţări suprarealiste, însoţite însă mereu de o nuanţă de relativizare, de un surâs ce probează conştiinţa enormităţilor. Prozatoarea are aerul unei persoane care vrea să spună dintr-odată multe, din care pricină se precipită, sare cu dezinvoltură de la una la alta.
             Horia Gârbea afirmă în Săptămâna Financiară, din 2 decembrie 2005: Autoarea surprinde exact în Bărbatul care mi-a ucis sufletul într-o joi şi transfigurează emoţionant nuanţele unei gândiri complicate care nu poate domina instinctele personajelor şi amestecul de stări difuze, la limita raţiunii, pe care le încearcă de fapt oricine. Scriitura este elaborată, dar personajele dezvoltă o autonomie prin care acestea par a vieţui natural, independent de creatoarea lor. Prin acest roman, cu titlul atractiv, dar şi ironic, Florica Bud intră cu adevărat în literatură.
                        Roman elaborat, cu contraste şi schimbări de ritm şi scriitură derutante, Mariatereza sunt eu este o operă-vapor, în care încape orice, un fel de titanic din lumi suprapuse, care însă nu se va scufunda niciodată, pentru că este făcut dintr-o materie subtilă, hieratică, precum aburul din care se materializează zânele.
                         Marian Ilea consideră că autoarea propune în romanul Bărbatul care mi-a ucis sufletul într-o joi un personaj masculin care bântuie într-o lume de femei având probabil nostalgia FEMEII. Stilul curat, scriitura lejeră transformă demersul prozastic într-unul uşor de citit. Florica Bud scrie mult şi cu poftă. E o formă de eliberare a unui copil răutăcios care trăieşte într-un neconvenabil trup de femeie.  
                        Silviu Leahu susţine că în romanul Mariatereza sunt eu, ludica autoare demontează capcanele feminismului, autoparodiindu-se sub forma unei Bridget Jones din Transilvania, atrasă de tot ceea ce dă culoare vieţii de azi a unei femei.
                        Petre Ciobanu subliniază în paginile revistei Ramuri, nr. 5 din 2008: Demersul epic, fraza plină de culoare, infuzia de fantezie se remarcă prin vitalitate, spontaneitate şi seriozitate. Trăsăturile prozei Floricăi Bud incitantă prin forţa de a rezona în actualitate, oferă savoarea pshihologiei complicate, fantezie şi subtilitate. Construcţie complexă, elaborată minuţios la toate etajele textului, cuprinde semnificaţii bogate şi plăcerea jocului verbal.
                        Florica Bud este preşedinte al Fundaţiei Culturale Bona Fide şi vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor, Baia Mare, redactor asociat al revistei Nord Literar, Baia Mare. Colaborează cu revistele literare: Luceafărul, Bucureşti; Ramuri, Craiova; Acolada, Satu Mare.
                                                  
Cărți apărute

Secol de vânzare,  pamflete                        Editura „Maşina de scris”, Bucureşti, 2012
Mi-e dor de-o pohtă bună,                          Editura „Maşina de scris”, Bucureşti, 2011

Pierd monopolul iubirii – poeme,
 volum bilingv româno – francez
                                                                       Editura „Ramuri”, Craiova, 2010
Crucificat între paranteze – poeme,
volum bilingv româno – francez
                                                                       Editura „Ramuri”, Craiova, 2010
Mâncăruri de altădată, vinuri şi vechi băuturi româneşti,
              Dan-Silviu Boerescu, Cătălin Păduraru, Florica Bud. (antologie colectivă)
                                                                       Editura „Lifestyle Classic”, Bucureşti,   
                                                                                                                    2010
Stindardul dorinţelor – poeme,
volum bilingv româno – albanez
                                                                       Editura „Redacţia revistei Albanezul”,  
                                                                       Bucureşti,  2010                                                                                                  

Reparăm onoare şi clondire,
                                                                        Editura Limes, Cluj-Napoca, 2009

Mariatereza sunt eu,
                                                                        Editura Rao, Bucureşti, 2007
Bărbatul care mi-a ucis sufletul într-o joi,                         
                 cartea monicelor,          
                                                                        Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005 
Billclintonienii,
                 cartea cu pagini libere,          
                                                                        Editura Eminescu, Bucureşti, 1999
Cui îi place şcoala?
                 meditaţii pe o temă dată,                                                      
                                                                        Editura Odeon,Bucureşti, 1997
Alergând prin sine,
                 o sumă de proze,                  
                                                                        Editura Printek,Cluj-Napoca, 1996
Iubire, sînt un obiect nezburător,
                 carte de debut
                 proză scurtă                                    Editura Gutinul, Baia Mare, 1993 

Apariții în volume colective

Ochelarii de fumAntologiile Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, USR,
                 Editura Cartex, București, 2011
Alertă de grad zero în proza scurtă românească actuală (antologie internațională)
Igor Ursenco,
               Editura Herg Benet Publishers, București, 2011
                
Mâncăruri de altădată, vinuri şi vechi băuturi româneşti, Dan-Silviu Boerescu, Cătălin Păduraru, Florica Bud. (antologie colectivă)
            Editura „Lifestyle Classic”, Bucureşti,  2010

Antologia prozei scurte Transilvane actuale, Ovidiu Pecican,     
             Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010  


Clauza poeziei cele mai favorizate în lirica maramureșeană și basarabeană contemporană,
Igor Ursenco,                                  
              Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010 


O Antologie a Poeziei maramureşene, Nicolae Păuna, Scheianu                            
              Editura Etnologică, 2010

Ulmeni – Cuvânt zidit în vitralii, Volum antologic,                                     
              Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2010

Caietele Balcanica, Biblioteca Judeţeana „Panait Istrati”, Brăila,
              Uniunea Scriitorilor din România, Filiala
              Galaţi – Brăila, 2010

Interviuri, Daniela Sitar-Taur,    
               Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010

Bookătăria de texte & imagini,
               Clubul ilustratorilor, Bucureşti, 2009

 Cărți pentru adulți și alți copii


Nu Motanul şi Fiul,
                                                                       Editura Rao, Bucureşti, 2007
Nu-Motanul şi Zmeul-Semafor-Roşu-Galben-Verde,                  
                                                                       Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1998
Nu-Motanul şi zmeul Pager,                                             
                                                                       Editura Scripta, Bucureşti, 1995
Aventurile lui Nu-Motanul la curtea zmeului Ca-Fe-Mini,                    
                                                                       Editura Scripta, Bucureşti, 1994
                            

Apariții în periodice

Rivista Letteraria Libera, Concorso Internazionale Il Convivio, (Sicilia-Italia), 24 ottobre, 2010

La Svolta, Il Convivio 2010, (Sicilia-Italia), 24 ottobre, 2010

Gazetta del Sud, Domenica consegna del Premio Internazionale „Il Convivio”, (Sicilia-Italia), venerdi, 22 ottobre, 2010

Giornale di Sicilia, Giardini Naxos, Concorso di poesia e prosa, domenica la premiazione, (Italia), venerdi, 22 ottobre, 2010

Universitinforma, Convivio 2010, (Sicilia-Italia), ottobre, 2010

Blumedia, I premi per la poesia e il teatro, (Sicilia-Italia), 23 ottobre, 2010

Giuseppe Spanò, “Il Convivio 2010” domenica a Giardini Naxos cerimonia conclusiva del concorso internazionale di poesia, prosa ed arti figurative, Tempo Stretoo,19 octombrie 2010

Salvo Longo,   A Giardini Naxos la premiazione della prestigiosa rassegna di poesia, prosa e arti figurative, Il Titolo, 7 octombrie 2010
Mihaela Ghiţă, Trei lansări de carte la Colegiul National “Mihai Eminescu”, Informaţia Zilei, Satu Mare, 4 octombrie 2010

Lorena Georgi, Triplă lansare de carte la Satu Mare, Gazeta de Nord-Vest, 4 octombrie 2010

Dragomir Ignat, Weekend cultural la Mireşu Mare, Glasul Maramureşului, 4 octombrie 2010

Lansări de cărţi la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, TV1 Satu Mare, 4 octombrie 2010

Antologia poeziei şi a poeţilor maramureşeni - o panoramă a poeziei maramureşene în timp, Infomm, 2 octombrie 2010

Premiile Festivalului Poeţilor din Balcani, 25 septembrie 2010

Enza Conti, Cerimonia di consegna dei premi internazionali Poesia prosa e arti figurative “Il Convivio 2010” e Teatrale “Angelo Musco”, Informatione, 22 septembrie 2010

Tania Budisan, Playboy de Beclean,  Mesagerul de Bistriţa Năsăud, 7 august 2010

Daniel Săuca, Malaxorul cu apariţii editoriale şi premii, 10 iulie 2010

Daniel Săuca , Sălăjeni într-o antologie a oraşului Ulmeni, 30 iunie 2010
Ion, Burnar, Festivalul şi Colocviul Internaţional “Zile şi Nopţi de Literatură“ – Neptun, Informaţia zilei, 04 iunie 2010

Ziarul de Olt, Mai e vreme de o poezie…, 28 mai-3 iunie 2010

Zilele Poeziei în Olt, Linia Întâi, nr.424 • 27 mai - 02 iunie 2010

Informaţia zilei, 25 iunie 2010
Nord literar, Viaţa culturală, nr. 2(81), februarie 2010
Adevărul, 19 ianuarie, 2010.
Victor Sterom, Stindardul dorinţelor - Florica Bud, revista Climate literare, nr. 32, 2010
Vasile Dragomir, Jurnalul de vineri, Pamflet duios, ca la mama acasa, nr. 357, 16-20 ianuarie 2010

Mihai Ganea, Reparăm onoare şi clondire, revista Oglinda literară,  nr.98, februarie 2010

Stelian,  Turlea, Cartea de literatură, Reparăm onoare şi clondire, Florica Bud,
Ziarul de duminica, numărul 6 (489), din săptămâna 12-18 februarie, 2010

Viorel Surdoiu, Mariatereza sunt eu, 2009
Florica Bud, Zemra Shqiptare, 03 martie 2009.
Goja, Anca, Copiii s-au distrat cu Nu Motanul de ziua lor, Graiul Maramureşului,  nr.5537, 4 iun. 2008

Burnar, Ion, Cărţile Floricăi Bud în contextul prozei maramureşene, Informaţia zilei, nr.1993, 12-13 apr. 2008

Azi, poeta Florica Bud îşi aniversează ziua de naş­tere. Informaţia zilei de Maramureş, 7, nr. 1666, 19 mar. 2007, p. 16

Ciascai, Grigore,  Criticul Mircea Muthu a în­mînat premiile „Cărţile Anului 2005" : Sâmbătă, la Muzeul de Mineralogie din Baia Mare, Informaţia zilei de Maramureş, 6, nr. 1526, 2 oct. 2006, p. 16

Dulf, Oana, Regal de literatură la bibliotecă. Glasul Maramureşului, nr. 3344, 5 apr.2008

Goja, Anca, Summit-ul scriitorilor la Baia Mare. Graiul Maramureşului, nr. 5487, 4 aprilie 2008, p.19

Burnar, Ion, Calendar – martie 2008. Informaţia zilei de Maramureş, 8, nr. 1957, 1-2 martie 2008, p. 7

Burnar, Ion,  Sărbătoare cu „Nord Literar" la Palatul Administrativ. Informaţia zilei de Mara­mureş, 8, nr. 1927, 26 ian. 2008, p. 5

Domide, Gherasim, Am fost la Târgul de carte „Gaudeamus”. Graiul Maramureşului, 19, nr. 5392, 11 dec. 2007, p. 11

Goja, Anca,  Florica Bud îşi lansează cărţile la Tîrgul „Gaudeamus”. Graiul Maramureşului, 19, nr. 5373, 19 nov. 2007, p. 2

Goja, Anca, Diplome pentru scriitorii aflaţi la o vîrstă rotundă. Graiul Maramureşului, 19, nr. 5351, 24 oct. 2007, p. 11

Goja, Anca,  Evanghelii după apostolii cuvîn­tului maramureşean. Graiul Maramureşului, 19, nr. 5204, 5-6 mai 2007, p. 1, 3

Burnar, Ion,  Calendar: martie 2007. Informaţia zilei de Maramureş, 7, nr. 1655, 6 martie 2007, p. 5

Premiile Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. Ro­mânia literară, 39, nr. 47, 24 nov. 2006, p. 3; Nord Literar, 4, nr. 11-12  (42-43),  nov.-dec.

Premiile Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. Ro­mânia literară, 39, nr. 47, 24 nov. 2006, p. 3; Nord Literar, 4, nr. 11-12  (42-43),  nov.-dec. 2006, p. 2

Premiile acordate în cadrul Concursului „Cărţile Anului 2005".  Nord Literar, 4, nr. 10 (41), oct. 2006, p. 2

Goja, Anca,  Apariţii tipografice în judeţ şi în vecinătate : Lansări de cărţi şi reviste prilejuite de Zilele Revistei „Nord Literar" Graiul Mara­mureşului, 18, nr. 4944, 27 iun. 2006, p. 9

Goja, Anca,  Romancierul Nicolae Breban, Cetă­ţean de Onoare al municipiului Baia Mare Graiul Maramureşului, 18, nr. 4942, 24-25 iun. 2006, p. 1, 16

Reuniuni, colocvii, premii. Nord Literar, 4, nr. 5, mai 2006, p. 2

Goja, Anca,  „Crema” cercetării literare româ­neşti, prezentă ieri, printre băimăreni :Conferin­ţă literară în umbra memoriei academicianului Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Graiul Maramure­şului, 18, nr. 4904, 11 mai 2006, p. 1, 3

Burnar, Ion,  Toată cultura lumii ar fi egală cu zero fără mamele, iubitele şi poetesele noastre. Informaţia zilei de Maramureş, 6, nr. 1350, 7 mar. 2006, p. 5

Burnar, Ion,  Calendar, martie 2006. Informaţia zilei de Maramureş, 6, nr. 1350, 7 martie 2006, p. 5

Pamfil,  Bilţiu, Bărbatul care mi-a ucis sufletul într-o joi, Transilvania, nr. 11-12, 2006

Boerescu, Dan-Silviu, Pagini dintr-un neîntrerupt război amoros, Billclintonienii, postfaţă

Morar, Vasile, Frumuseţea ascunsă sub zulufi. Scriitoarei Florica Bud. Cronici inutile. Glasul Maramureşului, 3, nr. 548, 28 ianuarie, 1999, p.12

Ghenceanu Vasile Radu, Un cadou literar de 1 iunie: Florica Bud, Nu Motanul şi Zmeul-Semafor Roşu-Galben-Verde. Graiul Maramureşului, 10, nr. 2471, 29 mai, 1998, p. 2

Ilea, Marian O prozatoare fără complexe, Glasul Maramureşului, 2, nr. 287, 21 martie, 1998, p. 2

Ghenceanu, Vasile Radu, Prezenţă la Călăraşi, Graiul Maramureşului, 9, nr. 2309,12 noiembrie,1997,p.2

Sitaru, Claudia, Florica Bud îşi va lansa cea de-a cincea carte, Clipa (Baia Mare), 4, nr. 18, 12-18 mai, 1997, p. 7

Ghenceanu, Vasile Radu, O carte de proză,  Graiul Maramureşului. nr.1864, 1996

Bilţiu, Pamfil Iubire, sunt un obiect nezburător ATN, nr. 9, 1993      

Sursa:

http://www.floricabud.ro/biografie.html