vineri, 2 august 2013

Elena M. Cîmpan - Cu ochii în carte

                                   Cronică nouă! De citit în  Suplimentul Răsunetul Cultural editat de SSBN

                                                           sau, mai jos:

Elena M. Cîmpan s-a născut la 28 august 1967, în localitatea Lucăceşti-Drăgoieşti, Suceava. Trăieşte la Bistriţa. A absolvit Facultatea de Litere, secţia română-germană, la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi. Este profesoară la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din Bistriţa. Între anii 1998-2001 a fost inspectoare de specialitate limba şi literatura română la I.S.J. B-N. Este preşedinta Societăţii literare ”Conexiuni”, membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi a Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud. Este publicist comentator la cotidianul Mesagerul de B-N. Face parte din colectivele de redacţie ale revistelor: ”Mesagerul Literar şi Artistic” şi ”Conexiuni”. Din 2012, este membră a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sibiu. A publicat numeroase volume în domeniul liric, al prozei scurte, publicistică, traduceri în şi din limba germană, a coordonat dar a şi fost prezentă în antologii şi a fost onorată cu numeroase premii.
”Apariţia unei antologii se constituie într-un eveniment aparte, ca o adunare de ape faţă de venirea pe lume a altor cărţi, mai mici ca întindere, şi presupune, totodată, un efort mai mare de lectură, nu doar din considerente cantitative, dar şi pentru prezenţa spiritului comparativ-evolutiv.” Este fraza care deschide volumul Elenei M. Cîmpan, ”Cu ochii în carte”, volum apărut la Editura Limes, 2013 şi care adună ani de cronici literare. Cu adevărat, nu este lucru uşor a scrie despre o antologie, mai cu seamă atunci când e vorba despre o antologie de cronici literare, cu atât mai mult cu cât, cel care scrie se află...în aceeaşi barcă, barca celor ”cu ochii în carte”.
”Scriu din mijlocul inimii ca dintr-o biserică aşezată pe deal...” mărturiseşte despre sine Elena M. Cîmpan iar acest lucru transpare din cronicile literare cuprinse în acest volum. Elena M. Cîmpan scrie cu sentiment şi căldură, cu vibraţie, cu seninătate, (a)duce textul în inimă, acolo unde îl scaldă într-o înţelegere aproape deplină, aproape duioasă, dar, în acelaşi timp, ca dintr-o biserică aşezată pe deal, citeşte conştient, asumat, dedicat, militant, cu o perspectivă de tip ”bird-eye-view”, dar şi cu o anumită aşezare şi rost, cu un ascendent pe care îl are imuabilul asupra ”vânturilor, valurilor”... literare. E un fapt vizibil din maniera elegantă, ca o reverenţă în faţa textului, în care analizează opera literară, din felul în care pune lumina, revelatoare, fără a fi crudă, asupra dizarmoniilor, disonanţelor, din detaşarea faţă de imperativul modei, topurilor, trendurilor, ”valorilor”, alegându-şi cărţile despre care scrie cu ajutorul propriului diapazon, cărţi ce acoperă o întreagă claviatură: poezie, roman, antologie, literatură religioasă, cronică de artă, alteori, s-ar putea spune, ”riscând” asumat şi calculat pe cărţi şi autori aflaţi în afara ”sistemului oficial” a valorilor: ” (...) iese din tiparele unei literaturi obişnuite. Cărţile lui sunt cercetări asupra originii unor cuvinte cu trimiteri la cultura majoră. Oricât ar susţine unii că aceste scrieri au caracter speculativ, afirmaţia lor se clatină, pentru că ele se bazează pe izvoare şi sunt atât de bine înarmate cu argumente şi exemple, încât e greu să nu recunoaştem valoarea lor documentară, pe care, cu siguranţă, o vor avea în viitor”, dar scrie şi despre cărţi de Nobel, despre jurnal, despre ”seri de carte”, despre dicţionare, reviste, despre studiile altora sau îşi scrie propriile studii. Toate acestea denotă siguranţă de sine, stăpânire a mijloacelor, tehnicilor de descifrare, decriptare şi atentă analiză a cărţii, o conştiinţă vie şi dinamică, sigură pe terenul pe care se desfăşoară...cu graţia unei balerine care ascunde în dans exerciţiul aproape sisific.
Din loc în loc, pânza fin ţesută a cronicilor Elenei M. Cîmpan, e ornată cu geme fine, marcând cărările pe care le bate cu pasul mic, prin carte, cea care ”nu se grăbeşte decât încet”, motto-urile, meditaţiile filosofico-elegiace ale celei care cunoaşte şi citeşte textul ”din interior”: ”Contrat spuselor lui George Călinescu – ”un poet nu poate fi judecat de un alt poet” – ”; ”Ne aflăm într-un fabulos carusel, vestit ca uriaşa roată din Prater-ul vienez. Literatura. Se-nvârte, ne-nvârtim, când suntem jos vrem să fim sus, când admirăm de la înălţime ne ia cu rău de zădărnicie. Toate se-nvârt: timp, om, cuvânt. În felul lor, în mintea noastră. Din mişcare se nasc forme. Din forme se aleg valori. Precum filmul, şi literatura bate viaţa. O nouă carte este minunea din a şaptea zi. Când lumea e gata. Cu ultima pagină se-nchide o etapă. Pentru câtă vreme? Cât tace scriitorul, fără să...scrie? Iar şi iar, ca un Sisif, re-face lumea.”; ”La ce bun încă un poet în vreme de aglomeraţie? Pentru că poetul nu ţine de număr, ci de valoare, iar anii poeziei se numără după alte principii.”; ”Istoria literaturii se scrie şi pe suprafeţe mici. Destinele literaturii sunt şi geografii literare. Aşa se impune Andrei Moldovan şi ca istoric literar, nu doar critic, pentru că are grijă de valorile zonei în care trăieşte sau în care se manifestă cu diferite ocazii (...), vorbeşte cu egală pricepere despre cărţile lor, despre personalităţile, pe nedrept uitate, cum sunt cazurile lui Pavel Dan, Radu Săplăcan. Dacă admitem că un critic e un teritoriu (un pământ?) pe care ”cresc” anumite opere literare, atunci înţelegem apropierea faţă de aceste culturi şi nu altele.”
Cine scrie, chiar despre altul scriind, se scrie. ”Cu ochii în carte” este o carte oglindă în care se răsfrâng luminile cărţilor recenzate, întorcând autoarei sale, un chip din chipuri de cărţi: „Un punct de informaţie de unde să aflaţi date despre mine, un fulg prea greu de topit o aripă ce, încet-încet, face piatra să zboare.”

marți, 30 iulie 2013

Despre Premiile Revistei Luceafărul de Dimineață pe anul 2012 pe Agenția de Carte

                        Am găsit abia acum pe agențiadecarte.ro o frumoasă relatare a evenimentului decernării Premiilor Revistei Luceafărul de Dimineață pe anul 2012 precum și fotografii de la eveniment  aici

                       Mulțumesc și pe această cale domnului Horia Gârbea pentru încrederea ziditoare și domnului Dan Cristea pentru cooptarea în familia Revistei Luceafărul de Dimineață.
                     
Miercuri, 12 iunie 2013, ora 12:00, în sala de consiliu a Uniunii Scriitorilor din România(Calea Victoriei nr. 133, Bucureşti), a avut loc decernarea premiilor revistei “Luceafărul de dimineaţă”, oferite cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii. Juriul a fost format din Gabriel Chifu, Dan Cristea şi Horia Gârbea.
“Premiile revistei “Luceafărul de dimineaţă” au o tradiţie, şi chiar putem să fim mândri de aceasta. Anul acesta m-am gândit să facem un gest destul de rar întâlnit în lumea scriitoricească şi, în general, în societatea noastră.  Astfel, premiile răsplătescloialitatea, fidelitatea faţă de această revistă, continuitatea, dar şi valoarea tuturor acestor colaboratori ai “Luceafărului de dimineaţă”. (…) Cei care au primit aceste premii sunt colaboratori vechi şi constanţi ai revistei, asigură viaţa revistei, s-au aflat alături de noi şi în momentele bune şi în cele mai puţin bune, au asigurat existenţa revistei prin rubricile pe care le semnează. (…) În sală se află o persoană care a ajutat revista foarte mult, ar merita un premiu de fidelitate, este vorba de Ioan Matei, reprezentând Ministerul Culturii. Menţionez încă o dată că aceste premii au fost posibile cu sprijinul Ministerului Culturii. De asemenea, îi mulţumesc şi domnului Neculai Onţanu, primarul bucureştean al sectorului 2, care a făcut posibilă apariţia revistei o lungă perioadă de timp.” (Dan Cristea)
Au fost acordate următoarele premii:
Premiul special al revistei „Luceafărul de dimineaţă”:Radu Aldulescu
Premiul pentru eseu: Gelu Negrea
Premiul pentru cronică plastică: Iolanda Malamen
Premiul pentru cronică de film: Călin Stănculescu
Premiul pentru publicistică: Andra Rotaru
Premiul pentru critică literară: Andrea Hedeş
Premiul pentru debut: Simona Dumitrache
La finalul festivităţii de decernare a premiilor revistei “Luceafărul” a avut loc un recital poetic, Iolanda Malamen şi Simona Dumitrache citind din creaţiile proprii.
sursa agentiadecarte.ro

                          

        

            

duminică, 28 iulie 2013

Eusebiu Ștefănescu - Preschimbarea la față

             Cronică nouă! De citit în Revista Luceafărul de Dimineață

                                  sau, mai jos:


                                               „Rugăciunea simplei priviri” *

                 ”Preschimbarea la față” de Eusebiu Ștefănescu vede lumina tiparului pentru prima dată în luna august 2012. Viziune grafică: Mircia Dumitrescu. Tehnoredactare... Astfel începe colofonul plachetei de poeme apărută la Tracus Arte, dând seama de un volum apărut în condiții grafice de excepție, cu o pedantă atenție la detaliu.
                  „Preschimbarea la față” este un autoportret realizat dintr-un număr de autoportrete miniaturale, în maniera consacrată de Arcimboldo, aceea de a realiza figurile alegorice prin combinarea a felurite obiecte și viețuitoare. Eusebiu Ștefănescu ”desenează” din cuvinte un chip transfigurat, cele 16 poeme ale ciclului de mărturisiri, sunt 16 poeme confesiuni, 16 ipostaze ale celui ce se destăinuie, 16 portrete miniaturale născute din combinații de umbre și lumini, de stări și culori, și care, pentru a obține și pentru a înțelege întregul , se cer recompuse și reinterpretate într-o imagine autoportret în care autorul însuși se va căuta pe sine până la a se recunoaște, deoarece autoportretul acesta nu e o simplă imagine întoarsă privirii de către oglindă și nici o simplă redefinire din alăturarea unor piese de puzzle, ele nu arată un chip schimbat, un posibil „prosopon”, căci nu de înfățișarea unei măști este vorba aici, ele arată ”hypostatsis”, ”substantia”, fața, esența preschimbată.
                   Cele 16 poeme, de scurtă întindere, sunt ordonate într-o dinamică dublă, atât într-un crescendo, începând cu poemul ”m-am lepădat de vis și de culoare” și încheind cu poemul ”cu inima voi sfâșia un nor”, seria de portrete miniaturale înfățișând o ascensiune, calea eremitului care alege să lase în urmă perechea de simboluri ”visul și culoarea” pentru o mistică ascensiune în inimă, cât și o ordine interioară, de matrice matematică, în care poemul este un tablou cu linii de simboluri și  coloane de sugestii; o ordonare micro și macro a poeziei.
                  Pilonii pe care se sprijină universul volumului sunt privirea și rugăciunea.  Privirea, de la ochi la lumină, lumina trecând prin cuvânt ca printr-o prismă ce o desface în culori, ochiul trecând totul prin ”închiderea ochilor – adevărata vedere” cum inspirat spune un vers din Tabula Smaragdina. O întreagă filosofie a ochiului, vederii și privirii este surprinsă în aceste miniaturi cu tihna și rafinamentul unui gourmet al privirii.”Ochiul deprins”, lacrima, plângerea, dar și ”sunt orb fără zări” , ”privirea se-ntoarce de forme respinsă”, ”s-ajung cu vederea să curăț lumina”, ”numai ea lumina” Rugăciunea este interioară, smerită, discretă, pudică, ea se rostește prin albastru, prin cântec și descântec, prin ”cuvânt luminat”, este ”sunet suav ce se stinge în suflet” și cea care poate să treacă dincolo de ”hotarul de ceață” și de ”joc”: ”se joacă de-a răstignirea lui Hristos/ - El are fața albă/ să nu se vadă când plânge -/ Îi împlântă cuie în talpă/ neînfricoșându-se de sânge/ iar El e fericit să moară/ să moară frumos/ În orice seară/ se joacă iară/ de-a nemurirea/ de-a răstignirea/ lui Hristos.”
                   Cine este cel din fiecare poem-autoportret? Fiecare din cele 16 poeme cuprinde o posibilă ”(auto)definiție”: ”sunt cleptoman la violet”, ”sunt numai gând/ gândit de cineva mai mare”, ”sunt trupul cotropit de timp”, ”un suflet stins”, ”sunt orb fără zări”, ”sunt pom între cer și pământ”.  Din aceste bucăți de sine se încheagă portretul unui ”Don Quijote, călător, sătul de nemurire”, un portret care ar fi beneficiat de pe urma unui mai intens exercițiu al tehnicii scrierii, dată fiind și tema deloc facilă .
                  Seria de autoportrete cuprinse în ciclul ”Preschimbarea la față” sunt rezultatul scrutării interioare: autoscopie, autorevelare, auto-evocare, dar și al definirii ființei în raport cu divinul, cu sacrul. Întrebarea ”Cine sunt?” devine ”Cine suntem?” iar drumul de la primăvară la iarnă din cele 16 poeme-tablouri nu se sfârșește într-un punct terminus ci abia atunci începe ”drumul ce se desparte de umblet”, un drum de unde se poate privi ”clipa-n eternitate”.  O privire ca aceea pe care Mircea Oliv o tălmăcea astfel: ”nu e o fermecare hedonistă a privirii, ci o contemplare nesenzuală a naturii cu o privire clară și sumară prin lumina severă a văzului interior, făcând posibilă, pentru cine are calificarea necesară de a surprinde, uniunea sinergică a celor două lumini. Întreg procesul creativ s-ar putea numi: rugăciunea simplei priviri.”*

          


·        Mircea Oliv – Principiul grației suficiente în ”Marcel Lupșe. Un pictor”, Editura Eikon, 2007, Cluj-Napoca