miercuri, 11 septembrie 2013

Răsunetul Limbii Române

                          Numărul pe luna septembrie al Răsunetului Cultural este unul întru lauda limbii române, marcând astfel întâia sărbătoare a limbii ce-o vorbim. Niște gânduri prilejuite de acest eveniment am scris și eu, le puteți citi în revistă, sau mai jos:

                                                           Panta rhei

Se spune că omul ar trebui să bea apă din ţinutul în care s-a născut. Aceea este pentru el cea mai bună apa, ea vibrează cu însăşi fiinţa sa. Se mai spune că omul este şaptezeci la sută apă. Dar oare cât la sută este cuvânt? Primul cuvânt îl soarbe de pe buzele mamei – dulceaţa limbii materne care îl creşte şi în care fiinţa abia îmbobocită se deschide spre celălalt şi spre lume. Este limba maternă cea care, prin puterea cuvântului, este cântec de leagăn, dojană şi alint, rugăciune şi poem, declaraţie de dragoste sau vis. Oricâte limbi ar mai cunoaşte, el, omul, visează, gândeşte, iubeşte în limba maternă. Este cunoscut efectul aşa numitului ”sindrom Mowgli”: copii crescuţi departe de lume îşi pierd capacitatea de a mai învăţa limbajul, rămânând prizonieri undeva la mijlocul drumului dintre uman şi animal. Actul rostirii ne dă rostul de om, cuvântul, limba, vorbirea ne modelează, ne umanizează şi ne înalţă spre Divin, omul este de cuvânt. Cuvintele sunt foc şi sunt sabie, sunt balsam şi sunt porţi deschise spre infinitele lumi din fiecare din noi, sunt punţi, sunt măşti, sunt cărămizile din care ne ridicăm lumea, pe care ne întemeiem fiinţa şi, unii dintre noi, vocaţia. Iar în limba română cuvintele se joacă, se aruncă, se dau, se încrucişează, se pun pentru cineva sau pentru ceva, au greutate, au purtători, se ţin, se schimbă, se taie, sunt drepte sau strâmbe, sunt multe sau puţine, sunt cuvinte cheie sau pot cuprinde totul într-un singur cuvânt: viaţă. Limba este apa vie care ajunge la noi, prin părinţii noştri, de la părinţii întemeietori. Căci ele, cuvintele, sunt vii, ele vin înspre noi, ne scaldă în jocul de valuri, de la întâiul torna fratre, torna până la se me se, spleen sau... buldozer şi se vor rostogoli mai departe, preluând în limpezimea valurilor, prin dizolvare, mineralele şi sărurile utile pentru a le duce, pentru a le dărui mai târziu, mai departe, celor ce vor rosti primul cuvânt în limba mamă, în limba mamei lor, limba română. Thalassa, thalassa... Limba română suntem noi.

                                         

duminică, 8 septembrie 2013

Arhitecturi interioare. Vorbiri de seară

                       O construcție nu trebuie să se limiteze la a fi doar cărămizile și țiglele ei. Ea trebuie să fie jocul savant, corect și magnific al volumelor reunite sub lumină; lumina și umbra revelează aceste forme... cum poetic definea Le Corbusier arhitectura. Iar arhitectura de calitate este ca o femeie manierată: nu strigă la vecini, așa cum nuanța Hugh Newell Jacobsen. Nu există soluții în arhitectură, există doar lucruri care funcționează, susținea Louis Khan. Iar în arhitectură, orice om trebuie să cunoască istoria, spunea Philip Johnson. Un arhitect nu le oferă clienților ceea ce vor, le oferă ceea ce le trebuie, spunea același Hugh Newell Jacobsen. Nu este doar o suită de sentințe, definiții, etc. Sunt precepte aplicabile și în cazul arhitecturii interioare a unui popor. Dar aceasta presupune viziune, perspectivă, curaj, coeziune...patriotism. Altfel, rezultatul este un turn. Un turn fără nici un Dumnezeu.