vineri, 19 decembrie 2014

Profundă îngrijorare

Domnul Andrei Moldovan mi-a semnalat situația despre care vă invit să citiți mai jos. Poate se mai poate face totuși ceva.

                                                  Biblioteca lui Octavian Goga de la Castelul Ciucea

Muzeul Memorial Octavian Goga


                                                       Comunicat al Filialei Cluj a USR


                                     Profundă îngrijorare

Înregistrăm cu profundă îngrijorare avalanşa de retrocedări din ultimii ani care vizează importante lăcaşuri de cultură: muzee, şcoli, case de cultură, biblioteci, galerii de artă etc., punând în pericol echilibrul şi consistenţa vieţii culturale româneşti şi chiar existenţa unor instituţii cu tradiţie sau a unor monumente ale patrimoniului cultural. Aceste aşezăminte sunt pierdute rând pe rând de Statul român şi de cultura naţională, în favoarea unor „presupuşi” (cum îi numeşte, pe bună dreptate, presa) moştenitori.
Una dintre cele mai şocante ştiri din ultimele zile e aceea a pierderii Castelului-muzeu de la Ciucea, lăsat moştenire Statului român, prin testament, de către Octavian Goga. De o bună jumătate de secol, acesta funcţionează ca model de valorificare a moştenirii culturale, evidenţiind, totodată, un episod exemplar de prietenie literară în stare să înfrunte vicisitudinile Istoriei: Octavian Goga-Ady Endre.
Salutăm eforturile Consiliului Judeţean Cluj de a păstra acest monument şi sperăm – în numele unei Dreptăţi mai presus de meschine interese personale – să aibă câştig de cauză, dar credem că soluţia optimă şi imperios necesară e aceea a reexaminării responsabile a Legii înseşi. Dacă va continua aplicarea ei nesăbuită, fără respect pentru valorile culturii naţionale, pentru prioritatea pe care Cultura se cuvine s-o reprezinte în descrierea de sine a unui popor, vom rămâne în amintirea generaţiilor viitoare drept nişte iresponsabili risipitori şi demolatori de avere naţională.


Comitetul de conducere al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România
Irina Petraş (preşedinte)
Ruxandra Cesereanu
Doina Cetea
Ion Cristofor
Ovidiu Pecican
Adrian Popescu

Cluj-Napoca, 18 decembrie 2014


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu