marți, 11 noiembrie 2014

Petru Poantă - Memoriale

                          Cronică nouă! De citit în numărul 3/2014 al  Revistei Mișcarea Literară  sau mai jos:                                                           Cuibul privighetorii

                     Scrierea sumeriană folosea drept ,,semne…, combinaţii de pene imprimate în plăci de argilă proaspătă (...). De obicei se folosea o ramură de trestie şlefuită la un capăt iar celălalt se ţinea în pumn. Lujerul de trestie astfel pregătit lăsa în lut o urmă în formă de pană sau de cui, de unde denumirea de scriere cuneiformă (în lat. cuneus, i = cui, pană de despicat lemne, unghi ascuţit).
             După scriere, tăbliţa se ardea în cuptor asigurând textului o rezistenţă deosebită. Scrierea cuneiformă a cunoscut o largă răspândire în Orient şi s-a menţinut un timp destul de mare (3500 î.Hr. - 100 î.Hr.) comparativ cu soarta altor scrieri.”* Meditând asupra rândurilor acestea putem observa că întreg ”ritualul” la care scribul sumerian era nevoit să recurgă pentru a-și realiza meseria este necesar a fi, în zilele noastre, realizat la nivel mult mai subtil, mai înalt, de către scriitor pentru a-și împlini menirea. Lujerul de trestie pregătit pentru truda scrierii devine simbol pentru pregătirea interioară, pentru ”nevoia de perfecționare a mijloacelor creatorului de artã”**, pentru o formă de inițiere, de alchimie interioară; urma lăsată în lutul, simbol pentru emoția cititorului, în formă de pană sau de cui, înalță, transcede inefabile tărâmuri sau despică orizonturi, separând lumini de umbre; și mai e arderea în cuptor, în cuptorul propriei conștiințe, acest din urmă gest asigurând rezistența cuvântului scris în fața vânturilor, valurilor... Această călătorie în labirintul gesturilor interioare, culminând cu revelarea textului ca dar oferit de scriitor scriitorului și cititorului deopotrivă, poate sta drept și pirvi dincolo de limitele a ceea ce numim...timp. Acest drum al mătăsii e cartografiat în volumul ”Petru Poantă. Memoriale” alcătuit de Irina Petraș, publicat la Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014, ”un exercițiu memorativ” ordonat în două părți distincte: scriitorul despre sine – autobiografie și interviuri, scriitorii despre Petru Poantă – texte de despărțire și comentarii la cărțile sale și anexa – ”o sumă de imagini”.
                          Volumul ”Petru Poantă. Memoriale” pare un dans al imaginilor pe suprafața delicată a aminitirii, un vals al norilor ce sfârșesc prin a contura o imagine, un chip, mereu același dar parcă niciodată la fel, ca în magica, fascinanta și străvechea artă ebru, arta norilor sau arta picturii pe apă. În perimetrul restrâns al unei cărți, pe apele mișcătoare, mătăsoase ale amintirilor, se lasă să cadă lacrimi de culoare. Iar pentru ca acestea să nu se înece e necesară mixarea lor cu o doză de fiere, picătura de amar făcând posibilă rostogolirea culorilor pe apă, dansul lor sinuos, integritatea fiecărei picături intens colorate, viața ei plutitoare pe epiderma suportului lichid, cioburi de memorie, frânturi de viață, clipe intense, lumi care au încetat să existe dar pe care cuvântul scris, cuvântul citit le cheamă la un nou rost, cum remarcăm din doar două ample citate (nerefuzându-i cititorului ”privilegiul încântării” ***cu acest ”aliment rafinat”*** care este volumul): Iată, reluată aici, ca un memento, meditaţia pădureanului Petru Poantă asupra cărării. (I.P.) Cărarea refuză anonimatul. Poţi fi singur, însă nu anonim. Aici, dacă te întâlneşti cu cineva, trebuie să intri pentru un moment în starea dialogală. Strada nu are această intimitate. Cărarea poate duce în metafizic; ea nu se termină niciodată. Strada e limitată prin însuşi faptul că are un nume sau un număr; ea orientează, este un reper sau un refugiu al omului în mulţime. Baudelaire are revelaţia teribilei ei singurătăţi. Ea permite aventura galantă chiar. Cărarea te expune, dacă nu semenilor, în orice caz, infinitului. Cine n-a cunoscut fascinaţia ei nu poate înţelege deruta străzii”; ” Am învăţat să muncesc ca un profesionist de la vârsta de 12 ani. Când a murit tata, intram în adolescenţă aproape maturizat, şi până am terminat facultatea, în toate vacanţele de vară am lucrat în agricultură ca un ţăran de rând. Nu mă relaxam în acest interval. Eram acolo, adaptat, transpus integral în acea rusticitate compactă şi laborioasă, deloc idilică. Atunci mi-am dat seama că ţăranul comun nu are sentimentul naturii şi că acest sentiment nu este unul natural. Nu am privit conştient natura decât după o bună educaţie estetică, iar peisajele pe care privirea/sensibilitatea mea le admira erau în esenţă „recunoaşteri” ale imaginarului cultural.

Îmi amintesc că, în hotarul satului meu, pe versantul unui deal, creşteau o mulţime de tufe de liliac, dar n-am auzit nici un localnic mirându-se măcar de acea misterioasă erupţie florală. Eu am avut revelaţia acelei imagini exuberante, a floralului estetic, abia după ce l-am citit pe Proust. Sensibilitatea profundă a naturii se dobândeşte doar printr-o consistentă experienţă estetică. Dar să revin: întoarcerile mele periodice la „izvoare” nu erau afectate de nostalgie la început. Până să ajung la reveria „copilăriei paradisiace” trebuia să fac cunoştinţă cu mitologia acestui topos livresc. Satul nu mi se arăta ca un univers de semne şi simboluri enigmatice. Natura, neintermediată estetic, nu mi-o „amintesc” decât ca pe un conglomerat de senzaţii. Miraculos rămâne faptul că poţi retrăi plenitudinea acestor senzaţii într-un orizont cultural. Probabil că orice persoană cultivată, născută la ţară, are o „Coastă a Boacii”, precum Emil Cioran, are o geografie intimă căreia marile reverii livreşti îi revelează o transparenţă destinală. Indiferenţa estetică a ţăranului faţă de natură nu exclude sentimentul organic, „iraţional” al apartenenţei la spaţiul său originar, cu precizarea că un asemenea sentiment nu îi apare obligatoriu drept „substanţă” etnică, nu se dezvoltă nemijlocit într-un orgoliu al autohtoniei. ”
. Aceste boabe de culoare, dirijate pe luciul memoriei cu ajutorul unui lujer de trestie vor dansa, un spectacol plutitor de balet, așezându-se în cercurile amintirilor, rotunde, pline de întrebări, de răspunsuri și de sens, peste care se poate așeza, ca în amintita tehnică, foaia albă pe care se imprimă întreagă această fascinată plutire, acest efort al culorii și al mâinii și al amintirii de a vorbi printr-un tablou plin de metafore: cuibul privighetorii****...
                    Omul fără patrie este ca privighetoarea fără grădină, spune un proverb persan. Ori, așa cum mărturisea poetul, limba română e patria. Patria lucrătorilor în cuvânt. Petru Poantă are și grădină și cuib. Iar cuibul nu este gol, căci în el răsună cântecul. Ori cântecul este existență.*****
                        
** Andrei Moldovan, Poeți fără poezie, Editorial din Răsunetul Cultural, An. II; Nr.9 (18), septembrie 2014, http://www.scribd.com/doc/238938752/R%C4%83sunetul-Cultural-Septembrie-2014
*** Petru Poantă
         ****  Stil de EBRU: “BULBUL YUVASI” – EBRU Cuibul Privighetorii
         *****  Cântarea este existență – Rilke

                                                                  Andrea Hedeș