vineri, 19 decembrie 2014

Clujul Poeților - Antologie realizată de Horia Bădescu

                      Cronică nouă! De citit în numărul 12 al  Revistei Luceafărul de Dimineață  sau mai jos:

                                  


                                                                      Liber Chronicarum


                   ”Un oraș nu prețuiește mai mult decât poeții săi...” pare a spune, parafrazând bine știutul citat, Horia Bădescu, autorul antologiei Clujul poeților, volum apărut la Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013, în condiții grafice de exepție. Și cine altul putea isca această delicat de frumoasă și sensibilă întreprindere decât autorul minunatelor poeme - declarații de dragoste pentru burg,  cel pentru totdeauna vrăjit de clipa aceea în care sufletul murmură: ”e toamnă nebun de frumoasă la Cluj”? Iată ce mărturisește Horia Bădescu în Postafța volumului: ”Clujul poeților și poeții Clujului... O dublă oglindă, un orizont catoptric în care se-ncheagă reflexele imaginare ale orașului de pe Someș și, deopotrivă, fumegoasele, fantasmaticele siluete ale poeților lui. Nu doar ale acelora care sunt sau i-au fost pentru o vreme locuitori, ci și ale celor trecători de-o clipă, cărora le-a îmbolnăvit pentru totdeauna sufletul cu farmecul lui, locuindu-le la rându-i imaginația.” Volumul este unul atent îngrijit, de la calitatea cărții ca obiect, la selecția poeților și poemelor, la curtenia și respectul delicat arătate cuvântului (poemele autorilor străini sunt prezente în dublă ipostază, în limba de origine alături de varinata lor în limba română, de multe din traduceri îngrijindu-se însuși autorul antologiei), poemele primesc deslușiri de cor antic din partea fotografiilor alb-negru, de o mare sensibilitate, care completează și conlucrează la impresia de ansamblu: un volum în tonuri de burg medieval (o întreagă claviatură de griuri, punctate cu tonuri de alb delicat și negru cald):”Iată, pentru cel ce se preumblă prin el,/ un oraș - / oraș gri, palid,/ dar strălucind de prietenie,/ largă pelerină de poeme așezată/ dintr-o dată pe umăr” (Cluj 1990, Jean-Luc Wauthier în traducerea lui Horia Bădescu).
                        Prefața antologiei este un poem, al lui Teofil Răchițeanu, Poeții Clujului, realizându-se astfel plonjarea în chiar inima unei mari iubiri:”Poeții Clujului iubiți de zei,/ Cu părelnice-aripi, cu, în ochi, divine scântei (...) Poeții Clujului când mor se fac stele/ Tainele lumilor pâlpâie-n ele.../ Cândva, când pieriva-n neant Clujul-burg,/ Pe cer, și-atunci, ele, siderând făr-amurg...”
                      ”Până unde unde se-ntinde orașul acesta,” (Cluj. Celălalt Cavaler, George Vulturescu) ne putem întreba retoric, împreună cu poetul. Un răspuns încearcă să dea această antologie. Încearcă, pentru că, așa cum vor spune toți îndrăgostiții de Cluj,  a da un răspuns limpede nu este posibil. Orașul acesta se întinde mult dincolo de granițele lui geografice, deoarece, vă vor spune poeții, geografia este doar o convenție. Iar Clujul poeților este deopotrivă atlas geografic și botanic, ghid turistic, tratat de arhitectură, hronic și cântec al vârstelor, pastel și icoană, jurnal și carte poștală, revistă mondenă și etnologie urbană, asceză și boemă, burg medieval și cetate mutată în cer.  Pare că izgoniții dintr-o profană Cetate Ideală și-au ridicat o Cetate Sacră, devenind cetățeni ideali ai burgului țesut din vise și raze de stele, iar această cetate, Claudiopolis,  Klausenburg, Kolozsvár, Cluj-Napoca sau Clujul poeților este, în fapt, o lume nouă, o lume în sine, o lume din care se vede altfel restul lumii iar poeții sunt ghizi prin această lume nouă, interpreți ai inefabilului în această adevărată Liber Chronicarum, ei punctând cu lumină acele triunghiuri ale bermudelor care basculează prin forța emoției trecătorul cititor din Clujul real în Clujul ideal. Astfel, Clujul apare, în acea dublă oglindă despre care Horia Bădescu vorbea în postfața volumului: ”Clujul cu străzile și piețele lui, cu statuile și clădirile sale, cu universitățile, cu cafenelele și birturile sale, cu Feleacul și Someșul lui și cu podurile aestuia, Clujul estudiantin, Clujul boemei, Clujul oamenilor – palpită în aceste poeme semnate de poeți români și străini.” și Clujul așa cum numai poeții îl pot ști: Clujul cu ”statui de aer” (Levegőszobor, Balázs Imre József ),cu ”ploi de mai” ( Ploi de mai la Cluj, A.E. Baconski), cu ”cer galben ca gutuia” ( De ce nu cade ploaia, Mariana Bojan),cu ”o vrabie care ciugulește inima de piatră a unui angelus de piatră” (Suită clujeană, Gheorghe Grigurcu), cu ”țuică, mămăliguță, sarmale, atâtea miresme în aer, până și/ de scriituri belgiene, feminitatea străzilor”,și în care ”Blaga se duce să caute apa din care bea curcubeul” (O amintire vie, Philippe Jones, în traducerea lui Horia Bădescu), un loc în care ”umblam peste tot pe străzile-n pantă (...)era cred aprilie în aurul Paștilor și erau slujbe ortodoxe-ndelungi” ( Eram la Cluj, Paul Mathieu, în traducerea lui Horia Bădescu), ”Clujul electric/ Acela cu lozinca de neon prinsă pe Cetățuie/ într-o palsă imensă de sârmă/ Acela cu artificii la sărbători/ Cu primele felinare de neon instalate pe Str. Dr. Petru Groza” (În replică, Virgil Mihaiu), un oraș ”de-acum în plin baroc și de pe ogive, arcuri, din turnuri/ priveau spre noi cioplitorii în piatră/ străvechiul fir de plumb alinia/ o geometrie severă” (Orașul care mă ține minte, Gavril Moldovan),un oraș al lui Lulu, cel care ”Scuturându-și mânecile Hainelor largi și lungi/ S-a înălțat la cer/ Ca un general/ Ca un împărat./ Asemenea vântului de primăvară” (Lulu de Cluj, Doina Cetea), ori orașul așa cum ni-l relevă o statistică ”Sunt în Clujul ăsta o groază de poeți/ cei mai mulți pe metru” pătrat/ cam un poet la suta de locuitori/ pe cei mai tineri îi vezi la arizona/ fiecare la câte o masă sau toți la una/ pe cei mai bătrâni nu-i prea vezi/ dar le simți greutatea în spate/ sunt mulți, dom”le/ abia ai loc să respiri de ei/ aiuriți cum sunt și mașinilor le e frică să-i calce/ de altfel, dacă n-ar fi ei s-ar închide bodegile/ și cafenelele ei sunt sarea și piperul orașului/ și mor al naibii de greu/ câte unul la zece ani/ de aia trăiesc și eu aici înghesuit/ între cei o sută de oameni care-mi revin/ în mod echitabil și care/ habar nu au de poezie” (Statistică, Daniel Moșoiu).
                         Clujul poeților este însingurata cale regală pe ale cărei dale răsună încălțările de argint ale poetului în drum spre întâlnirea cu ”Napoca, tânără femeie română,/ cu umblet dansant/ sub zăpada-nstelată/ și amintirea de foc.”(Cluj 1990, Jean-Luc Wauthier în traducerea lui Horia Bădescu).
                      
                       
                                                    Andrea Hedeș

                                      

Profundă îngrijorare

Domnul Andrei Moldovan mi-a semnalat situația despre care vă invit să citiți mai jos. Poate se mai poate face totuși ceva.

                                                  Biblioteca lui Octavian Goga de la Castelul Ciucea

Muzeul Memorial Octavian Goga


                                                       Comunicat al Filialei Cluj a USR


                                     Profundă îngrijorare

Înregistrăm cu profundă îngrijorare avalanşa de retrocedări din ultimii ani care vizează importante lăcaşuri de cultură: muzee, şcoli, case de cultură, biblioteci, galerii de artă etc., punând în pericol echilibrul şi consistenţa vieţii culturale româneşti şi chiar existenţa unor instituţii cu tradiţie sau a unor monumente ale patrimoniului cultural. Aceste aşezăminte sunt pierdute rând pe rând de Statul român şi de cultura naţională, în favoarea unor „presupuşi” (cum îi numeşte, pe bună dreptate, presa) moştenitori.
Una dintre cele mai şocante ştiri din ultimele zile e aceea a pierderii Castelului-muzeu de la Ciucea, lăsat moştenire Statului român, prin testament, de către Octavian Goga. De o bună jumătate de secol, acesta funcţionează ca model de valorificare a moştenirii culturale, evidenţiind, totodată, un episod exemplar de prietenie literară în stare să înfrunte vicisitudinile Istoriei: Octavian Goga-Ady Endre.
Salutăm eforturile Consiliului Judeţean Cluj de a păstra acest monument şi sperăm – în numele unei Dreptăţi mai presus de meschine interese personale – să aibă câştig de cauză, dar credem că soluţia optimă şi imperios necesară e aceea a reexaminării responsabile a Legii înseşi. Dacă va continua aplicarea ei nesăbuită, fără respect pentru valorile culturii naţionale, pentru prioritatea pe care Cultura se cuvine s-o reprezinte în descrierea de sine a unui popor, vom rămâne în amintirea generaţiilor viitoare drept nişte iresponsabili risipitori şi demolatori de avere naţională.


Comitetul de conducere al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România
Irina Petraş (preşedinte)
Ruxandra Cesereanu
Doina Cetea
Ion Cristofor
Ovidiu Pecican
Adrian Popescu

Cluj-Napoca, 18 decembrie 2014