vineri, 3 aprilie 2015

Simona-Grazia Dima - Micelii solare

                              Cronică nouă! De citit în  Revista Luceafărul de Dimineață  sau mai jos:


                                                                Taine la vedere*

               ”Cerul este atât de albastru! Să fie oare aceasta adevărata lui culoare?”*  pare să se întrebe Simona-Grazia Dima, aidoma lui Zhuang Zi, meditând asupra ei, despicând în nuanțe infinite întrebarea ce bate la porțile fiecărei dimineți, în pragul fiecărui început de drum, fiecărui început de carte, întinzându-se ca un sistem de filamente subțiri și ramificate ce îmbrățișează delicat, nebănuit, cu blândă luminozitate existența: Micelii solare.
                 Micelii solare este cel mai recent volum al Simonei-Grazia Dima, publicat la Editura Tracus Arte, București, 2014. Volumul este deschis de cuvintele de întâmpinare semnate de Ion Pop și Magda Cârneci și se încheie cu o postfață semnată de Marius Vasileanu. Micelii solare grupează texte curpinse sub titlul eseuri și esența lor este dezvăluită de către autoarea lor: ”Am încercat să conștientizez și să exprim gânduri care mă frământă de multă vreme în practica scrisului, adevăruri sau realități înterioare, pe care altfel nu le-aș fi rostit, într-o rubrică de eseuri, intitulată Micelii, susținută la revista ”Vatra”, între anii 2010-2012(...). O intitulasem astfel în ideea că un adevăr, fie și trăit în taină sau anonimat, va ajunge, la un moment dat, să se răspândească, natural, precum miceliile umilelor ciuperci, a căror identitate este, inițial, subterană. (...) Ele sunt însă micelii ale poeziei: deci luminoase, iradiante, de unde determinantul solare (...). Sugerează ființarea oximoronică (în viziunea noastră) a principiului: deși el pare ascuns, luminează, mai bine zis este însăși lumina prin care vedem lumea.”
                        Miceliile solare ale Simonei-Grazia Dima sunt artă poetică, meditație sacră, literatură dar și critică literară, călătorie a pelerinului și compendiu de filosofie, solilocviu și carte de învățătură. Această largă claviatură este stârnită de un vers, un gând, o frază producând ample, maiestuoase reverberații, ca, de pildă, în eseul ce deschide volumul, Despre geneza poeziei și viața lumească: ”Unele dintre cele mai triste cuvinte pe care le-am citit îi aparțin poetului britanic George Szirtes: ”marea forță de vindecare a poeziei stă în faptul că pune o punte peste hăul dintre limbaj și fapte. (...) Dar numai un monstru, un descreierat ori un grandoman ar putea să creadă că poate el să vindece lumea, să-și închipuie că menirea lui e vindecarea universală” (...) Tristețea vine tocmai din prăpastia ce se creează, fără să vrem, între ”limbaj și fapte”.  Odată piatra aruncată, ea creează cercuri concentrice de unde radiante care se extind în apele volumului, se întretaie cu altele stârnite de alte uimiri, tristeți sau întrebări, într-un balet fascinant al cunoștinței  și al conștiinței.  
                        Micelii solare este un jurnal al căutărilor și trăirilor profunde, căutări de sine, urmând anticul îndemn Homo, nosce te ipsum, ”Indiferent de mesaj, meritul poeziei mi s-a părut, dintotdeauna, a fi acela de a încetini existența și, astfel, de a îndemna la cunoașterea de sine cea adevărată”;  trecând prin ipostaza vindecătorului rănit, ”cine crede că toate aceste înțelesuri au venit ușor, se înșeală, eu le-am trăit dramatic”; dar și prin cea de phosphorus, de purtător de lumină în preajma unor opere sau aspecte ale unor scrieri mai puțin sau prea puțin înțelese ori vizitate ”Mă aflu într-un punc de cotitură. Aș fi vrut să încep să vorbesc despre un poet-sfânt de dincolo de dogme, al-Ḥallāğ, martirizat tocmai din cauza cuvintelor rostite, ce numeau identitatea sa cu indicibilul (...)  la fel, eseul despre Gânditorul dein vârful muntelui; ori aceea de eremit: ”Poetul e asemenea Părinților deșertului, el nu chestionează utilitatea practică a demersului său, nu disperă. Poezia este deci (sau poate fi) un act de credință”; clipa beatică a întrezăririi unei fărâme din Absolut ”Extraordinare acele clipe ale lecturii când simți că insul care scrie nu o mai face ca un om, ci pare că vezi la lucru însăși Firea sau Cosmosul sau Dumnezeu scriindu-se de la sine, în forme de exprimare manifestate doar ca reliefuri nude ale strurilor existenței (...)”.  Iată, poezia este în toate, este începutul și sfârșitul a toate, este cauza și efectul, deoarece poezia poartă în ea scânteia divină, prin cuvântul care a fost la început și care, prin zidirea în poezie devine, cum spunea Heidegger, ”prezență în preajma zeului și pentru zeu”. Este vorba aici despre un volum prin care, Simona-Grazia Dima invită cititorul ”A bea nu lapte, ci cel mai tare vin din câte există”.
                         E un dans în care toate intră în rezonanță, toate elementele, piesele par că lunecă lin spre locul în care se portivesc pentru a crea o imagine, nu de ansamblu ci un portret de mare profunzime, de finețe, al poeziei. Nu este o relatare despre poezie, la nivelul epidermei, este o mărturie despre poezie pe care un poet o face, auricular. Acest dans sacru, această rotire în jurul poeziei, este revelatoare și vinecătoare, pentru practicant ca și pentru neofit. Aidoma sunetelor unor boluri cântătoare, aliajul special al eseurilor Simonei-Grazia Dima ating ceea ce este mai profund în poezie, făcând sufletul care le caută să vibreze în armonie cu aceasta, căci, ne spune autoarea, însăși căutarea este transmutația și transfigurarea.

                             Îndrumând cu infinită răbdare și o profundă siguranță prin ceea ce ar putea părea un labirint poeziei, evidențiind gracile comori, diafane miresme, Simona-Grazia Dima arată căutătorului de poezie, în lumina unor Micelii solare o posibilă cale: călătoria în petalele trandafirului.                                        

* titlul unui eseu din Micelii solare, Simona-Grazia Dima, Editura Tracus Arte, București, 2014
*(Simbolurile integrității infinite. Integrala Zhuang Zi în traducerea lui Constantin Lupeanu)

                                                                              Andrea Hedeș