luni, 27 iulie 2015

Amiaza poemului

                                                

                                              Foto: Adrian Ilfoveanu - Păsări sursa AICI 

                                                                  Amiaza poemului

                                                                      Miez de zi
                                                                      din care coboară
                                                                      poemul fluier
                                                                      poemul
                                                                      care se cioplește singur
                                                                      poemul
                                                                      care singur e cântec
                                                                      poemul
                                                                      care singur e dans
                                                                      în păduri de mesteceni
                                                                      aripi
                                                                      fără început
                                                                      și fără sfârșit

                                                                      dincolo de lumină
                                                                      lumina
                                                                      în lumină
                                                                      lumina
                                                                      și somnul luminii
                                                                      și toate culorile ei
                                                                      visând
                                                                      taina trezirii-n amiază.


                                                                                                Andrea H. Hedeș

                                                                                         poem publicat în antologia Lumina din cuvinte                                                                                             alcătuită de Irina Petraș