miercuri, 26 octombrie 2016

Simona-Grazia Dima - Călătoria în petalele trandafirului

                             Cronică nouă! De citit în  Revista Luceafărul de Dimineață  sau mai jos:

                                                                    Floarea și Tigrul

                       A deschide o antologie de autor  înseamnă a păși, ca odinioară, în  „camera dinainte” a casei întemeiate după ritmuri și reguli rămase acum, în muzee sau amintiri, a intra într- un spațiu festiv prin excelență, consacrat sărbătorii, bucuriei și împlinirii dar și ospitalității, un spațiu în care se arată lumii truda și migala de peste ani acum, la loc de cinste, etalate pe foile curate ale cărții. Simona-Grazia Dima excelează prin atenția și prețuirea cu care își lucrează volumele. O împletire de grijă maternă, rigoare de funcționar chezaro crăiesc și dăruire de călugăr benedictin, însoțită, vorba poetei, de „cuvioasă eficiență” și de conștiința unui scriptor care veghează la oglindirea perfectei armonii în munca sa migăloasă, știind, nu-i așa, că imperfecțiunea se ascunde în detalii. Cu atât mai mult va cultiva Simona-Grazia Dima această delicată dar severă atenție în cazul unei antologii, căutând cariul din „trunchiul cuvântului” înainte de aducerea pe lume a cărții, această efemeră formă de eternitate, iar ”Călătoria în petalele trandafirului” confirmă acest lucru.
                       „Călătoria în petalele trandafirului”  este antologia de autor a Simonei-Grazia Dima apărută la Editura Tipo Moldova din Iași în „Colecția Opera Omnia. Poezie contemporană”
                          Cuprinzând selecţiuni din cele 11 volume de poezie publicate până în prezent de autoare, cartea beneficiază, în introducere, de o notă biobibliografică, de un text semnat de Ştefan Ion Ghilimescu, precum şi de un eseu al autoarei, iar în final de un aparat critic, în care se regăsesc nume ca Marcel-Corniş-Pop, Mircea Mihăieş, Ştefan Borbély, Cornel Ungureanu, Mircea A. Diaconu, Adrian Popescu, Bogdan-Alexandru Stănescu, Radu Voinescu, Horia Gârbea.

.                       Volumul este deschis de către poetă prin „Cuvânt înainte: o confesiune”. ”Această introducere are doar rolul de a creiona dispoziția în care am început să scriu”. „Din acel moment am avut senzația aflării filonului meu poetic, a unei inspirații poetice durabile (...)” mărturisește poeta în acest cuvânt înainte revelator.
                        Opera poetică a Simonei-Grazia Dima este, în peisajul poetic asemnea unui copac din câmpie, ca să folosim un titlu binecunoscut. Are acea singularitate, acel curaj de a fi diferit, de a face notă, nu discordantă ci particualră, fără a căuta această singularizare ci urmând cu fidelitate îndemnul nosce te ipsum și crezând cu tărie că aceasta este singura cale pentru aflarea, cultivarea și exprimarea propriei voci în poezie.
                        Iar această voce ne poartă acum, odată cu această antologie, într-o rafinată călătorie în petalele trandafirului, al cărui nume, poeta nu ni-l dezvăluie, pentru a nu strivi corola. Este interesantă și deschide multiple posibilități de intrepretare, această privire retrospectivă asupra propriei opere poetice, asupra sinelui poetic, sub îndrumarea grea de simboluri a titlului. Sub îndrumarea poeziei, călătoria nu mai este una spinoasă ci o lunecare lină printre poemele parfumate de înțelesuri ale volumului. „Ce dar! Un trandafir/ îi fremăta în brațe./ Când inima-i bătu,/ pulsul îmi răsturnă aproape marea. Un cal alb, înspumat,/ cu ochi de safir ațintiți spre mine/ iute mă luă în spate și-mi arătă/ seminții/ freamătul pliat în pământuri,/ de la facerea lumii. /(...)/ Frunză pe apa emoției, priveam/ continente de neamuri, ce parcă/ mi se dăruiau, cu hieroglifa lor cu tot./ (...)/ Brusc, m-am simțit lângă inimă iar,/ o auzeam cum bate, și-atunci am știut:/ călătoria mea fusese doar pauza/ dintre două bătăi, un simplu suflu/ din marele dar. Nu se sfârșise. În brațele ei,/ trandairul înflorea senin, râdea,/ se deschidea mai departe din mare.”
                       Simona-Grazia Dima construiește o mitologie proprie, iar aceasta nu se limitează doar la cea manifest asumată și despre care poeta vorbește în confesiunea care deschide volumul „( ...) am plăsmuit mitologia ființelor mici, pe care simt nevoia să le definesc în continuare, spre a le feri de vulgarizarea căreia îi pot cădea (i-au și căzut uneori) pradă. Căci ființele mici (...) figurează stratul etern creator, temelia inerentă manifestării, existenței generice, (...)”. Întâlnim în „Călătoria în petalele trandafirului” mitologia ființelor mici, dar și o mitologie a deșertului, o mitologie a lumii și a arborelui lumii, a timpului, a istoriei,  mitologie cu Abstrus și Etrusc sau noaptea romană, Muntele, Pasărea sau Eroul dar, mai presus de toate, întâlnim o mitologie solară, delicat transfigurate de mistică, o luxuriantă tapiserie trudită cu migală, în fir de aur și purpură, de o frumusețe luminoasă, clară, dar neepatantă, sub care abia bănuim firele, asemenea unui sistem radicular vast, de profunzimi nebănuite, alcătuind, în dansul său, o altă poveste de lumini și umbre.
                         Aidoma adevăraților creatori, poeta vede enorm și simte monstruos. Fie că privirea fuge pe firul timpului, al istoriei, al mitului, fie că alunecă în cotidianul, de multe ori dezarmant,aceasta nu ocolește  asperitățile și stridențele, ele nu sunt trecute cu vederea, nu sunt cosmetizate. Cu toate acestea, ele nu ating încrederea, optimismul, speranța ce emană din poezie. Lirica Simonei-Grazia Dima este topită în chihlimbar. O întreagă mitologie solară se deschide în poemele sale. Călătoria omului, a umanității, pare să ne spună poeta, începe în abisurile înghețate ale oceanului spre a nu conteni urcușul până în vărful cel mai înalt, cel mai aproape de soare, spre a se scălda în lumina lui. Călătoria în petalele trandafirului este această călătorie lăuntrică, transfigurată în poezie, acest cântec al speranței triumfătoare, al credinței de neclintitit că totul este așa cum trebuie să fie și că, la capătul călătoriei, cu adevărat, totul va fi bine. Poate de aceea totul este aureolat în poezia sa. Lucrurile, mărunte sau magnifice, adăpostite în „golful de lumină” al poeziei,  au propria lumină interioară iar pe de-asupra se îmbracă în scânteieri aurii. Ca pentru un banchet divin, poemele și lumile ce trăiesc în ele sunt blânde alcătuiri de faguri, bijuterii delicate din sclipiri de miere.  Împletirea aceasta între dantela de aur și realitatea feroce dau echilibru și viață volumului, învățându-ne că „floarea și tigrul sunt totuna”.                                                        
                           
                            

                          Image result for calatoria in petalele trandafirului