duminică, 19 august 2018

Celei mai frumoase. Șapte ani de recenzii - Andrea H. Hedeș            A apărut în Colecția Arcadia a Editurii NEUMA cea mai recentă carte a mea: ”Celei mai frumoase. Șapte ani de recenzii”.
           7 ani de recenzii, 90 de autori, 116 cărți recenzate, 368 de pagini.
           ”Acest volum este rodul a 7 ani de recenzii literare. El marchează și încheie o etapă. Volumul adună mare parte din întâmpinările scrise în perioada 2010-2017.
                       Redusă la câteva cuvinte, activitatea de cronicar literar înseamnă să tai lemne și să cari apă de la fântână, ca în povestea zen. Spațiul în care trebuie imaginată povestea este însă Purgatoriul lumii literare. Recenzorul poate rămâne captiv aici, fără a i se deschide Porțile Marii Critici Literare, cu palide șanse de a lăsa vreo urmă în Marea Carte a Vieții Istoriei Literare, fără a urca sau coborî în cercurile de lumină și întuneric ale lumii scriitorilor, lume în care este inclus cu indulgență. La răstimpuri, cronicarului de întâmpinare i se aruncă pe masa de lucru un măr de aur pe care stă scris: celei mai frumoase. Din cercul său strâmt, este chemat să aleagă zeița câștigătoare.”

Partea superioară a formularului